Vol 4, No 04 (2018)

Pathology Update: Tropical Journal of Pathology and Microbiology

Table of Contents

Research Articles

Renu I. Sharma, Kanaiyalal J Patel, Harshid L. Patel, Chetankumar M. Dharaiya
PDF
B Lakshmi Durga Srujana, Sushma Yalavarthi, Vasudha C.L.
PDF
Alpesh M Maru, Mayur Jitubhai Kokani
PDF
Falguni Patel, R.N. Gonsai, M. L. Patel, Nasrin Qureshi, Maulik Vora
PDF
Anusuya Devi D, Neelesh Naik, Veena Krishnamurthy
PDF
Santosh Meena, Veena Maheshwari, Deepti Gupta
PDF
Sunil Kumar, Vijaya Sudarshan
PDF

Case Report

Nihal Mirza, Nazima Haider, Sohaila Fatima
PDF
Uma Handa, Phiza Aggarwal, Jagdish Chander, Sudhir Kumar Garg
PDF